Kultur

– Kall meg gjerne eksplosjonist!

Når Marianne Bratteli fyller niende etasje i Munchmuseet, er det med et kunstliv som bærer i seg arven etter krigen og hennes fars nasjonsbyggingsprosjekt.