Kultur

Det er bare å frigjøre plass på scenen til Inger Hannisdal

På sitt andre album har hun dekorert strenger og instrumentdeler med klips og metallobjekter som tilfører instrumentet et nytt klanglig mulighetsrom.