Kultur

– Norsk tegnspråk er under press

Europarådet og norske myndigheter må anerkjenne at tegnspråk er et språk i seg selv og ikke bare et virkemiddel, fastslår regjeringsoppnevnt utvalg.