Arkitektur

En gigant fra fortiden: Fantastisk rehabilitering av Naturhistorisk museum

Viser hvor tragisk det er at vi har gjort det klassiske museet til en utrydningstruet art.