Arkitektur

Gaute Brochmann: En av de beste arkitekturutstillingene jeg har sett

For at en utstilling skal være virkelig god, trengs to ting. Nasjonalmuseets «Piranesi og det moderne» scorer 10 av 10 på begge kriteriene.