Arkitektur

Hvis 2023 blir tøft, kan arkitekturen få et løft

Klimakamp og kulturkamp er noe alle arkitekter må forholde seg til, skriver Gaute Brochmann.