Arkitektur

– Arkitekturopprøret reduserer bypolitikk til å handle om stil og fasadar

Samfunnsgeograf og byteoretikar Alf Jørgen Schnell går hardt ut mot det han omtalar som «konforme urbanistar», deriblant Morgenbladets arkitekturmeldar Gaute Brochmann.