Arkitektur

Vi står overfor et generasjonsskifte i norsk byutvikling

Blir det også et paradigmeskifte, spør Gaute Brochmann.