Film og tv

Anbefaler gradvis utvidelse av insentivordningen for film

Hvis ikke kan man få et kapasitetsproblem, ifølge ny rapport. Filmforbundets leder Elisabeth Sjaastad stiller seg undrende til konklusjonen.

Kun for abonnenter