Film og tv

– Dokumentarfilmene ligner mer og mer på fiksjonsfilm

Gjennom fire tiår i filmbransjen har dokumentarfilmklipper Niels Pagh Andersen sett store endringer i hvordan virkeligheten formidles på film. Dagens dokumentarister må kjempe mot både enkle fortellinger og økende kompetanse på selviscenesettelse.

s

Kun for abonnenter