Film og tv

Skandinaviske filmdistributører rådville i møte med kinesisk sensur

Forfatter Geling Yan ble fjernet fra rulleteksten i filmen «Ett sekunds lykke» etter kinesisk sensur. Filmdistributørene i Skandinavia føler seg bundet av kontrakten.