Film og tv

«En vakker morgen»: Kryr av sanne og megetsigende observasjoner

Medrivende eksistensiell og hyperrealistisk film pakket inn som et liketil, lettbent og tilsynelatende unnselig drama.