Film og tv

Zombien har fått forlenget oppholdstillatelse

Men etter pandemien lider populærkulturen av et akutt behov for nye visjoner av fremtiden, skriver Aksel Kielland.