Kommentar

Vi trenger kunstnerboliger som ikke bare er til for å dø i, skriver Emil Flatø.