Kommentar

Første utgave av magasinet Altså er nitrist, skriver Gaute Brochmann.