Kommentar

Det går mot slutten for den norske sitatstreken. Det er ikke noe å sørge over, skriver Ane Farsethås.