Kommentar

Møtet mellom Herzog og Baby Yoda illustrerer filmkunstens kår ved inngangen til det nye tiåret, skriver Aksel Kielland.

Kun for abonnenter