Kommentar

Nye medievaner får stadig flere journalister til å se bakover istedenfor fremover, skriver Bjarne Riiser Gundersen.