Kommentar

Koronakrisen har avslørt regjeringens feilslåtte kulturpolitikk, skriver Bernhard Ellefsen.