Kommentar

Staten bør ikke uten videre selge eiendommene sine til høystbydende, skriver Gaute Brochmann.

Kun for abonnenter