Kommentar

Vil Obos’ gigantprosjekt bare bli en transitthavn for nordmenn på boligreise, spør Gaute Brochmann