Kommentar

Unge arkitekter har to alternativer: Lær gjenbruk eller bli arbeidsledig, skriver Gaute Brochmann.