Kommentar

Interiørdesign som hersketeknikk

President Putins lange, lange bord er et diplomatisk judogrep med tvetydig effekt.