Kommentar

Går det an å være mot å stenge Ring 1 i Oslo for biltrafikk? Absolutt.