Kommentar

Det går en rød tråd fra NRKs streikedekning til bli-rik-podkasten Millionærhjerne

Alt handler om det intimtyranniske «du» snarere enn det kollektive «dere», skriver Aksel Kielland.