Kommentar

Årets rituelle klagerunde over kulturbudsjettet ser ikke bra ut