Kommentar

Suppekasting mot kunst er et ekstremt utslag av oppmerksomhetsøkonomisk tenkning

Klimasaken vinner ikke på suppekasting mot kunst, skriver Ane Farsethås.