Kommentar

Narviks nye sykehus: Er motvilje mot å lære av egne feil en diagnose?

Hvis man bare regner i kroner og øre, er det litt billigere å bygge helt nytt på jomfruelig mark fremfor å utvikle det man allerede har i en etablert bystruktur. Det hadde man ikke trengt en forskningsrapport for å konkludere med, skriver Gaute Brochmann.