Kommentar

Joggeskoøkonomi: Gjenbrukets fjerne og hyperkommersielle slektning

Det blir stadig vanligere at store selskaper også utenfor sko- og klesindustrien aktivt legger til rette for denne typen videresalg, skriver Aksel Kielland.