Kommentar

Fotball-VM viste at liberale verdier er en minoritetsoppfatning