Kommentar

Tromsø står i fare for å bli en temapark for rike turister

Hvordan skal Tromsø med sin brokete bebyggelse og fantastiske omgivelser rigge seg for å kapitalisere på den nye turismen, spør Gaute Brochmann.