Kommentar

Betydningen av Karin Hindsbos superrike nettverk

Nicolai Tangen er sponsor ved Tate. Han er også venn av Karin Hindsbo. Hvilken betydning har nettverk for ansettelser?