Kommentar

Få forfattere er så til stede i folks hverdagsliv som Tove Jansson

Antagelig skyldes det delvis god merkevarebygging, men også at karakterene i Janssons universer uttrykker noe nesten arketypisk i oss, skriver Live Lundh.