Kommentar

Har det gått inflasjon i riking-satire?

Hva sitter vi egentlig igjen med etter å ha konsumert timevis med innhold om fæle og dumme rikinger, spør Viviana Vega.