Kommentar

Innovasjon Norge er blitt til «Innovasjon Italia»

Hvorfor i all verden er den nordiske paviljongen tegnet av italienske arkitekter, spør Gaute Brochmann.