Kommentar

Da nerdekulturen sluttet å strebe oppover

Butikkjeden Outland representerer en nerdekultur fritatt for mindreverdighetskomplekser. Det er ikke bare positivt, skriver Aksel Kielland.