Kommentar

Når det bygges så grufullt at jeg nesten kjører av veien i ren forskrekkelse

Norske byer og bygder trenger rett og slett lover for planlegging som gir bedre beskyttelse enn de har i dag, skriver Gaute Brochmann.