Kunst

Den truede kroppen

Vanna Bowles utforsker gråsoner mellom omsorg, erotikk og vold i en fotorealistisk tegnet billedverden.