Kunst

Å være ung er …?

I Kristiansand blir helheten mindre enn summen av delene.