Kunst

En munter refser

Tor Esaissen lager fantasieggende og taggete kunst av ting de fleste ville kastet.