Kunst

At dette er fornuftig bruk av trønderske eiendomspenger, kan ingen i god tro bestride

Årets Lorck Schive-utstilling bør, om ikke annet, berolige alle som frykter ensretting i norsk kunstliv.