Kunst

Den distinkte norske identiteten dekonstrueres i designutstillingen

Designutstillingen på Nasjonalmuseet speiler det motsetningsfylte i Norges kulturpolitiske identitetsprosjekt. Men arkitekturen yter motstand.