Kunst

Bygger verden i papp

Den tyske fotografen Thomas Demand skaper sin egen, skeptiske versjon av verdenshistorien.