Kunst

Flytende kulturminne

Hans Hamid Rasmussens portrett av tømmerfløting viser et Norge som både virker veldig fjernt og ganske nært.