Kunst

Verden finnes ikke på kartet

Lofoten International Art Festival 2022 vil skape nye, radikale forbindelser, men er samtidig stedlig forankret.