Kunst

Frihet, likhet, gymskap

Både samfunnet og hvert enkelt menneske fremstår som en labyrint i Anne Imhofs overveldende installasjon i Amsterdam.