Kunst

Dagligliv som kulturkritikk: 80 tresnitt av søstrene Kierulf

Søstrene Annette og Caroline Kierulfs store utstilling synliggjør kvinneroller gjennom ukeblader så vel som skogslandskap.