Kunst

Sandra Mujinga i Berlin: En milepæl i en oppadgående karriere

Det krever selvtillit å insistere på at ett verk er sterkt nok til å dominere rommet. Den norske multikunstneren Sandra Mujingas utstilling på nasjonalmuseet i Berlin gjør nettopp det.