Kunst

Har sett seg lei på ein overflod av tekst og arkivfunn i kunstutstillingar

Den anerkjende britiske kunstkritikaren Claire Bishop tek eit oppgjør med «forskingsbasert kunst». I det norske kunstmiljøet blir perspektiva hennar både omfamna og kritisert.