Musikk

Fornyet pling plong

Julian Skars modernisme i verket Exhaust/Renew er slående anti-ironisk. Tittelen til tross.